| Register |
Ottesen, Arthur
* 8. Juli 1848 in Hoff/Jarlsberg (Norwegen)
† 18. September 1908 in Sandefjord (Norwegen)
Architekt und Lehrer / 1875–1879 Studium an der Polytechnischen Schule in Hannover, Schüler von Conrad Wilhelm Hase / Studium in Schweiz / Aufenthalt in Frankreich / Rückkehr nach Norwegen / Lehrer an der Technischen Abendschule in Fredikstad / Lehrer an der Technischen Abendschule in Sandefjord

Nachruf aus der Tageszeitung Vestfold vom 18. September 1908: Arkitekt Arthur Ottesen
»En af vor bys mere kjendte mænd, arkitekt Arthur Ottesen, er idag afgaaet ved døden ganske pludselig, ca. 60 aar gammel. Han blev idagmorges fundet død i sin seng, efterat han igaaraftes frisk som sedvanlig var gaaet tilsengs.
Ottesen er født i Hoff i Jarlsberg, saavidt vi erindrer i 1848. Han var søn av provst Ottesen og en broder af den bekjendte chokoladefabrikant Ottesen i Kristiania. Han uddannede sig som arkitekt ved tekniske skoler i Tyskland og Schweitz, hvorefter han i længere tid opholdt sig i Frankrige. Efter sin hjemkomst til Norge var han bl.a. en tid lærer ved Fredrikstad tekniske aftenskole. For 10 aar siden ansattes han som lærer ved den tekniske aftenskole her i byen. Ottesen var en dannet og kundskabsrig mand med sterke interesser særlig for vort lands fortid. Han var ved sin død formand i det herværende fortidslag. Hans indesluttede natur gjorde at han mest holdt sig for sig selv, hvorfor han ikke kom saa meget i forgrunden som hans evner og uddannelse berettigede ham til

Nachruf aus der Tageszeitung Morgenbladet vom 22. September 1908: Dødsfald
»Arkitekt Arthur Ottesen er Fredag den 18de September afgaaet ved Døden i Sandefjord henimod 60 Aar gammel. Afdøde var en kunstnerisk interesseret Mand, som i sine Arbeider stadig havde gammel norsk Kunst for Øie og søgte at anvende den. Sin væsentlige Virksomhed kom Afdøde imidlertid til at udøve som Lærer. Han var i sin Tid ansat som Tegnelærer i Fredrikstad og havde nu ved sin Død lignende Ansættelse i Sandefjord. Afdøde var en personlig elskværdig og almindelig afholdt Mand

Literatur:

Fachzeitschriften:

| nach oben |
Logo W3C HTML 4.01 Strict Logo W3C CSS